Nordijski center Planica
Naložba v vašo prihodnost
Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport
Domov
26. maj 2015 |


Javni razpis: Izgradnja tekaških prog, premostitev in ureditev hudournika
3. April, 2015

Številka razpisa na portalu JN: JN2095/2015
Vrsta postopka: odprti postopek
Predmet javnega naročila:

je izgradnja tekaških prog, premostitev in ureditev hudournika. Javno naročilo zajema gradbena in obrtniška dela ter zunanjo ureditev.

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih [...]

Preberite si več >>
Javni razpis: Izgradnja servisnega objekta Čaplja, kanalizacija, zunanja ureditev in rekonstrukcija poševnega dvigala Hugo – dokončanje del
25. Marec, 2015

Številka razpisa na portalu JN: JN1629/2015
Vrsta postopka: odprti postopek
Predmet javnega naročila:

je dokončanje del na projektu izgradnje servisnega objekta Čaplja, kanalizacije, zunanje ureditve in rekonstrukcije poševnega dvigala Hugo v SC Planica zaradi stečaja izvajalca v obsegu, kvaliteti in rokih definiranih z razpisno dokumentacijo ter v skladu z zakoni, pravilniki in predpisi veljavnimi na področju Republike Slovenije.

Predmet [...]

Preberite si več >>
Javni razpis: Priprava dokumentacije z dobavo in montažo tehnološke opreme za interpretacijski center
26. Februar, 2015

Številka razpisa na portalu JN: JN1217/2015
Vrsta postopka: konkurenčni dialog
Predmet javnega naročila zajema:

Javno naročilo obsega izdelavo dokumentacije s celovito idejno zasnovo ter dobavo in montažo tehnološke opreme za interpretacijski center, kjer se upoševajo okoljski vidiki.

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v [...]

Preberite si več >>
Javni razpis: Projektiranje, dobava in montaža ZIP LINE
26. Februar, 2015

Številka razpisa na portalu JN: JN699/2015
Vrsta postopka: Odprti postopek
Predmet javnega naročila zajema:

- izdelava izvedbene dokumentacije »Zip Line« in z njim povezanih gradbeno inženirskih objektov,
- gradnja gradbeno inženirskih objektov za potrebe izvedbe in uporabe »Zip Line« (kot npr. temeljenje, sidrišča, pripenjališča, nosilni stolpi.. ipd.)
- izdelava, dobava in prva montaža »Zip Line« z montažo nosilnih stolpov in drugih potrebnih mehanskih [...]

Preberite si več >>
Objava javnega razpisa: Izvedba sistema vetrne zaščite – Letalnica bratov Gorišek
1. Oktober, 2014

Naslov javnega razpisa je: Izvedba sistema vetrne zaščite – Letalnica bratov Gorišek
Številka razpisa na portalu JN: JN9450/2014
Vrsta postopka: odprti postopek
Predmet javnega naročila zajema:
- izdelava izvedbene dokumentacije vetrne zaščite in z njo povezanih gradbeno inženirskih objektov,
- gradnja gradbeno inženirskih objektov za potrebe izvedbe in uporabe vetrne zaščite (kot npr. temeljenje, sidrišča, pripenjališča, delovni platoji potrebni za [...]

Preberite si več >>


Zavod za šport RS Planica
Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana
Zemljevid lokacije | Načrtuj pot
T +386 (0)1 434 23 90
F +386 (0)1 434 23 92
E info@sport.si
www.zsrs-planica.si


Hura, prosti čas
Krpan
Zlati sonček
Naučimo se plavati
Šolska športna tekmovanja